Bàn Cắt Vải

✅ Bàn Cắt Vải không đơn thuần là một chiếc bàn có khung chân và mặt bàn bình thường như những dòng bàn ghế khác. Tiêu chuẩn của Bàn Cắt Vải Công Nghiệp rất khắt khe và mang tính kỹ thuật chuyên môn cao. Dựa theo tiêu chuẩn của các nước phát triển mạnh trong ngành…

Centre Machine Table

Centre machine table – Made in Viet Nam It is an assembly line for the movement of garment/ piece for keeping cuttings & fast production. The purpose of the Machine Centre Table is to provide electricity to run sewing machines & also to provide requisite lumens at the needle point.   They are made of powder coated…

Bench/Stools

Contact by email : eleccata@gmail.com Thank you !  H43 Size : 1000 x 270 x 480 mm Strong 25 x 25 x 1.2 mm fully welded steel inder frame, finished in white or silver. Surface: Wood 18mm Price: contact by email eleccata@gmail.com  H41 Size : 800 x 270 x 480 mm Strong 25 x 25 x 1.2…

Storage Racks - Workers Locker

  RACK 001 Size : 1600 x 1400 x 1000 mm (Custom Size) Price : contact by email eleccata@gmail.com  RACK 002 Size: 1500 x 1000 x 600 mm (Custom Size) Price : contact by email eleccata@gmail.com RACK 003 Size: 1500 x 1000 x 600 mm (Custom Size) Price : contact by email eleccata@gmail.com RACK 004 Size : 1500 x 1000 x 600…

Thi công điện xưởng may

Điện xưởng may cũng là một trong những dạng điện nhà xưởng, nhưng đòi hỏi thẩm mĩ cao hơn và kỹ thuật trong chuyên môn, kinh nghiệm thi công, cũng như sự khéo léo trong lựa chon thiết bị điện phù hợp. Là một đơn vị sản xuất và cung cấp các sản phẩm Bàn…