Sào treo thành phẩm di động ngành may

SÀO TREO THÀNH PHẨM THÔNG MINH  CATA sản xuất Sào treo thành phẩm phục vụ ngành may với thiết kế có hình chữ Z tinh tế, có thể gọi là một sản phẩm thông minh, có chức năng xếp gọn nhiều Sào lại với nhau khi không sử dụng. Không giống như những mẫu thiết … Đọc tiếp Sào treo thành phẩm di động ngành may