Kệ

Kệ

Kệ Để Vải Cuộn Tháo Ráp

Kệ dùng để sắp xếp phân loại vải gọn gàng hơn cho kho chứa vải

Chi tiết

Kệ Xả Vải Cuộn 5 Tầng

Dùng để xả vải từ trong cuộn lớn, các mâm kéo linh động

Chi tiết

Kệ Để Thành Phẩm 4 Tầng

Kệ để thành phẩm hoặc bán thành phẩm, để vải hoặc hàng hóa khác

Chi tiết
Zalo
Hotline