Sản Xuất Bàn Theo Yêu Cầu Riêng

Sản Xuất Bàn Theo Yêu Cầu Riêng

BÀN IN LỤA

Dùng để in kéo film lụa các hình ảnh hoặc logo lên sản phẩm quần áo

Chi tiết
Zalo
Hotline